AtPartsOnline :อะไหล่รถยนต์ และ ประดับยนต์ชุดแต่งรถ Mercedes-Benz และ BMW ออนไลน์

ข้อมูลการชำระเงิน

 

การเลือกซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ www.AtPartsOnline.com นั้นทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีก็สามารถเสร็จสิ้นกระบวนการทางธุรกรรมทั้งหมดด้วยปลอดภัยอย่างสูงผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของ PayPal รายการสั่งซื้อที่เข้ามาทั้งหมดจะได้รับการจัดส่งอย่างรวดเร็วและพิถีพิถันทันทีหลังจากคุณได้ชำระเงินกับทางเราเป็นที่เรียบร้อย การชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์กับ PayPal อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar) หากชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือ ใช้บริการทางการเงินของ PaySbuy สามารถเลือกใช้สุกลเงินบาทได้ตามปกติ สกุลเงินที่ใช้ชำระเงินขึ้นอยู่กับภาษาของเว็บไซต์ที่คุณสามารถเลือกได้ขณะทำธุรกรรม คุณจะได้รับใบแจ้งรายการสินค้าอย่างอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกซื้อสินค้า หากคุณไม่ได้รับใบแจ้งรายการสินค้าภายใน 48 ชั่วโมงสามารถติดต่อเราเพื่อส่งใบแจ้งรายการสินค้าให้คุณใหม่ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามลูกค้าทุกท่านจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานของอะไหล่และอุปกรณ์เสริมว่าสามารถใช้ได้กับรถของคุณหรือไม่ก่อนเสมอ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานชิ้นส่วนสำรองที่กำลังเลือกซื้อก็สามารถส่งคำถามของคุณมาให้แก่เราได้ นอกจากนี้หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินก็สามารถติดต่อมาที่เราได้เช่นกัน ทางเรามั่นใจว่าสินค้าและบริการของเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของคุณได้เป็นอย่างดี
การชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินผ่านบริการของ PayPal, PaySbuy และ การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ใบแจ้งรายการสินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมงตาม email ที่คุณแจ้งไว้กับทางเรา หากคุณไม่ได้รับใบแจ้งรายการสินค้ากรุณาติดต่อเราเพื่อจัดส่งใบรายการให้ใหม่อีกครั้ง
 • การชำระค่าสินค้าไม่ควรใช้เวลานานกว่า 7 วัน มิฉะนั้นธุรกรรมดังกล่าวจะได้ถูกยกเลิกและแจ้งกับระบบว่าไม่ได้รับชำระเงินเพื่อดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อไป หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าก็สามารถแจ้งให้แก่เราทราบได้
 • เราพร้อมจัดส่งรายการสั่งซื้อของคุณทันทีที่ได้รับการชำระเงินครบถ้วน เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์
 • ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานของอะไหล่และอุปกรณ์เสริมว่าสามารถเข้ากับได้กับรถหรือไม่ก่อนเริ่มทำธุรกรรม หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าที่กำลังเลือกซื้อก็สามารถส่งคำถามมาที่เราได้โดยตรง ทางเราสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียม 10% ของราคาสินค้าหากคุณยกเลิกรายการสั่งซื้อในทุกกรณี
 • โดยส่วนมากอะไหล่สำรองและอุปกรณ์เสริมมักไม่มีคู่มือในการติดตั้ง ดังนั้นการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญมีความจำเป็นเพื่อให้ชิ้นส่วนได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อแล้วจะถือว่าสิ้นสุดธุรกรรม จะไม่มีการคืนเงินหรือนับเป็นเครดิตสำหรับสั่งซื้อคราวต่อไป
หากชำระเงินด้วยระบบออนไลน์ผ่าน PayPal ทางเราจะจัดส่งรายการสั่งซื้อเฉพาะที่อยู่ซึ่งยืนยันไว้กับ PayPal เท่านั้น (PayPal confirmed address) เราจะตรวจสอบสภาพการเป็นสมาชิกของลูกค้าที่แจ้งไว้กับ PayPal ว่ามีการยืนยันการเป็นสมาชิกหรือไม่ (PayPal Verified) ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระเงินผ่าน PayPal แต่ต้องการจัดส่งไปยังที่อยู่ของบุคคลที่สามแล้วรายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกทันที อย่างไรก็ตามทางเรายินดีจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของบุคคลทีสามให้ตามความต้องการหากลูกค้าสั่งจ่ายด้วยวิธีอื่น
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาทำการปกติ เราจะจัดส่งทุกรายการสั่งซื้อภายใน 2-3 วันทำการหลังจากเราได้รับชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • ในกรณีจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ชื้อเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบรรจุภัณฑ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ
 • เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบขนส่ง
 • เราสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งสินค้าไปที่อยู่ตามตู้ ป.ณ.
 • ค่าจัดส่งทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ เราไม่รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งในทุกกรณี
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรวมถึงค่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ไปในแต่ละธุรกรรมไม่สามารถคืนได้
กรณีการซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านบริการบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นการชำระโดยตรงหรือผ่านบริการ Payment Gateway ทาง AtPartsOnline ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าของบัตรเครดืตและ/หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัตรเครดิตในการทำธุรกรรม ทาง AtPartsOnline จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อและเจ้าของบัตรเครดิตไม่ใช่คนเดียวกัน การทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและ AtPartsOnline ถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากการผู้ซื้อชำระเงิน และทาง AtPartsOnline ได้จัดส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
การชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
ประเภท
สาขา
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
นายอัครา กิจการเจริญสิน
สะสมทรัพย์
สำนักงาน ก.พ.
201-0-57423-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
นายอัครา กิจการเจริญสิน
ออมทรัพย์
วิสุทธิกษัตริย์
025-2-31887-7
ธนาคารกสิกรไทย
นายอัครา กิจการเจริญสิน
ออมทรัพย์
นางเลิ้ง
062-2-38448-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายอัครา กิจการเจริญสิน
ออมทรัพย์
วิสุทธิกษัตริย์
071-1-22985-8
การชำระเงินผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
บริการ
ชื่อผู้รับเงิน
สถานที่ติดต่อ
WesternUnion
นายอัครา กิจการเจริญสิน
30-32 ถ.พะเนียง แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100, ประเทศไทย
MoneryGram
นายอัครา กิจการเจริญสิน
30-32 ถ.พะเนียง แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100, ประเทศไทย
การชำระเงินผ่านบริการบัตรเครดิต
บริการบัตรเครดิต
รายละเอียด
การชำระด้วยบัตรเครดิต
ชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรงผ่่านระบบของ Paysbuy
การชำระเงินผ่านบริการ Paysbuy
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยบัญชีของ Paysbuy
การชำระเงินผ่านบริการ Paypal
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยบัญชีของ Paypal
นโยบาย

นโยบายและรายการส่งเสริมการขายของเรา AtPartsOnline ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง และ สินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เรามั่นใจว่าสินค้าและบริการจากเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของคุณได้ ทุกครั้งที่ติดต่อกับทางเรากรุณาแจ้งชื่อ รายละเอียดของปัญหา วิธีการชำระเงิน และวันที่ชำระเงินให้แก่เรา มิฉะนั้นความล่าช้าในการระบุขอบข่ายของปัญหาอาจเกิดขึ้นได้
การรับประกัน
สินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่ง
 • เราจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ทันทีที่เราได้รับการเคลมค่าสินค้าจากบริษัทขนส่ง ผู้ซื้อรับผิดชอบเพียงแค่ค่าจัดส่งสินค้าของชิ้นส่วนที่เคลมเพื่อคืนสินค้ากลับสู่ผู้สั่งซื้อซ้ำอีกครั้ง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 อาทิตย์ ทันทีที่การเคลมได้รับการอนุมัติและผู้ซื้อชำระค่าจัดส่งสินค้าในครั้งใหม่แล้ว
 • เนื่องจากกระบนการเคลมและจัดส่งสินค้านั้นเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในหลายส่วน ต้องขออภัยในความล่าช้าและความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้
สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าทุกชิ้นของเราออกจากคลังสินค้าในสภาพสมบูรณ์ หากพบความเสียหายกับสินค้าโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อเคลมสินค้ากับบริษัทจัดส่ง
 • ค่าส่งสินค้าคืนกลับ หลักฐานในการจัดส่งสินค้าคืนกลับ รวมถึงการประกันความสูญหายของสินค้าที่คืนกลับมาเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • เราจะรับผิดชอบการเคลมสินค้ากับบริษัทขนส่งให้ ลูกค้ารับผิดชอบเฉพาะค่าจัดส่งสินค้าคืนเท่านั้น
สินค้าบกพร่องจากการผลิต
 • หากคุณพบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โปรดแจ้งเราภายใน 3 วันหลังจะได้รับสินค้าพร้อมทั้งระบุความบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่เปลี่ยนให้
 • การรับประกันสินค้าที่บกพร่องจะอยู่ในรูปการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้เท่านั้น ไม่การคืนเงินหรือยกเป็นเครดิตสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป และถือว่าธุรกรรมสิ้นสุด
 • ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้เราภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค่าและต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าส่งสินค้าคืนกลับ
 • สินค้าที่บกพร่องจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และส่งคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม นอกจากนั้นแผ่นสติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งติดไว้กับสินค้าทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงแผ่นพับยืนยันการสั่งซื้อซึ่งแนบไว้ในทุกบรรจุภัณฑ์จะต้องแนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งคืนด้วย มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการรับประกันสินค้ารวมถึงยกเลิกการเคลมของธุรกรรมดังกล่าว
สิ่งที่ต้องส่งคืนในทุกการเคลมสินค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. สินค้าที่บกพร่องพร้อมสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย
 2. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย
 3. ใบยืนยันการสั่งซื้อที่แนบไปพร้อมบรรจุภัณฑ์
 4. สินค้าต้องไม่เคยผ่านการติดตั้งและไม่เคยใช้งานมาก่อน
 • หากสินค้าที่ส่งเคลมไม่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิมหรือระยะเวลาที่สินค้าถูกส่งกลับเกินกว่า 15 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าคงคลังเป็นเงิน 20% ของราคาสินค้า
 • หลังการตรวจสอบสินค้าคืนกลับพบว่าสินค้าดังกล่าวบกพร่องจริงตามผู้ซื้อระบุ เราจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ภายใน 15-30 วันทำการ หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการเคลมกับทาง Supplier แล้วระยะเวลาการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผู้ซื้อรับผิดชอบเพียงค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่เท่านั้น
 • ค่าส่งสินค้าคืนกลับมาที่เรารวมถึงหลักฐานการส่งและการรับประกันว่าสินค้าที่ส่งกลับมายังเราจะไม่สูญหายเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ กรุณาเก็บหลักฐานการจัดส่งและ Tracking number ทุกอย่างไว้จนว่าเราจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ หรือคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้
 • หากเราไม่พบความบกพร่องของสินค้าที่ส่งคืนดังที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ เราจะจัดสินค้าชิ้นเดิมที่คืนมานี้กลับไปยังผู้ซื้อโดยที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าทั้งหมด เรา AtPartsOnline ขอสงวนสิทธิไม่ส่งสินค้าคืนหากผู้ซื้อไม่ชำระค่าส่งสินค้าคืนกลับให้แก่เรา

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายอัครา กิจการเจริญสิน

071-1-22985-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอัครา กิจการเจริญสิน

062-2-38448-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายอัครา กิจการเจริญสิน

201-0-57423-0

( สะสมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอัครา กิจการเจริญสิน

025-2-31887-7

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายอัครา กิจการเจริญสิน

071-1-22985-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอัครา กิจการเจริญสิน

062-2-38448-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายอัครา กิจการเจริญสิน

201-0-57423-0

( สะสมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอัครา กิจการเจริญสิน

025-2-31887-7

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายอัครา กิจการเจริญสิน

071-1-22985-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอัครา กิจการเจริญสิน

062-2-38448-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายอัครา กิจการเจริญสิน

201-0-57423-0

( สะสมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอัครา กิจการเจริญสิน

025-2-31887-7

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายอัครา กิจการเจริญสิน

071-1-22985-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอัครา กิจการเจริญสิน

062-2-38448-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายอัครา กิจการเจริญสิน

201-0-57423-0

( สะสมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอัครา กิจการเจริญสิน

025-2-31887-7

( ออมทรัพย์ )